La bossa del corredor s’haura de recollir per una de les següents direccions (aquesta haurà sigut sel-leccionada en el moment de fer la inscripció):


Els dies per fer la recollida de la bossa del corredor seran el 26 i 27 de novembre a la direcció que hagis escollit en el moment de realitzar la inscripció.
Nota: Els corredors hauran de presentar el DNI en el moment de recollir la bossa del corredor. En el cas de que l’ inscrit no pogui recollir la bossa, podrà designar a un autoritzat, el qual haurà de presentar l’email de confirmació d’inscripció juntament amb el DNI original o la copia del email de confirmació d'inscripció.