L’Associació Amics del Running Urbà organitza la 3a edició de La Nocturna de Collserola a la Carretera de les Aigües, una carrera de 9 km que tindrà lloc el proper dia 28 de novembre (dissabte) del 2015.

La prova comptarà amb el suport del Patronat del Parc Natural de Collserola, el districte de Sarrià-Sant Gervasi, el districte de Les Corts i L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

1. DISTÀNCIA I HORARIS

1.1. La prova es correrà sobre un recorregut de 9 km, en zona semi-urbana i superfície de sorra

Es realitzarà un transfer amb autocar des de la Plaça Mireia (Esplugues de Llobregat) on es troba l’arribada (guarda-roba) fins a la sortida de la cursa (zona del Mirablau).

Transfer amb autocar:

La sortida i la meta estaran localitzades en punts diferents.

Horaris dels autocars i de les sortides en funció de les tandes:

Hi haurà 10 tandes de corredors, cada tanda estarà composada per 100 corredors a la que se les assignarà un horari de sortida i un autocar per realitzar el transfer fins a la sortida. Tot aquell corredor que perdi la seva plaça en l’autocar assignat, l’organització intentarà posar una nova plaça, aquesta no estarà garantida.

Tanda Dorsals Hora de sortida d'autocars (plaça Mireia) Hora de sortida de la tanda (pla de les Maduixeres)
A 1-106 18:10 19:00
B 107-212 18:25 19:15
C 213-318 18:40 19:30
D 319-424 18:55 19:45
E 425-530 19:10 20:00
F 531-636 19:25 20:15
G 637-742 19:40 20:30
H 743-848 19:55 20:45
I 849-954 20:10 21:00
J 955-1060 20:25 21:15

1.2. Control de sortida:

1.3. Control d’arribada:

El control d'arribada es tancarà a les 22.30h (l’última tanda sortirà a les 21.15h).

1.4. La sortida de cada tanda es farà cada 15 minuts. Aquestes estaran organitzades en funció del temps per fer la proba que els propis corredors hagin escollit el dia de la inscripció. En funció del número i color de dorsal que tinguin podran accedir o no als autocars per realitzar el transfer fins a la zona de sortida.

1.5. L’organització es reserva el dret a canviar la data o el recorregut, o a cancel-lar l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.

2. PARTICIPACIÓ

2.1. Podran participar en aquesta prova totes les persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrites, fins a un màxim de 1.000 participants.

2.2. Els menors d’edat (d’edat compresa entre els 16 i els 18 anys), només hi podran participar amb l’autorització paterna/materna o del representant legal del menor amb la corresponent fotocòpia del DNI, i sota la seva responsabilitat. Enviar email a info@lanocturnadecollserola.cat

2.3. No es podrà participar en aquesta cursa sense portar frontal i el dorsal/xip visible

2.4. El dorsal és personal i intransferible. La persona inscrita no podrà cedir l’ús de la inscripció.

3. INSCRIPCIONS

3.1. Les inscripcions estaran obertes fins al 24 de novembre, o fins que s’arribi a les 1.000 inscripcions. L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions abans d’aquesta data per raons organitzatives, així com a fer una reserva de places.

3.2. Preu de la inscripció: 17€

3.3. Validesa de la inscripció: Una inscripció només és vàlida quan es fa correctament, a través de la promoció de les noves bambes reflectants de la marca Asics i per Internet omplint tot el formulari d’inscripció, fent el pagament mitjançant targeta. Per a qualsevol inscripció feta a través de la pàgina web, l’organització no es fa responsable de qualsevol problema tècnic, de maquinari o programari, de connexió, de transmissió de dades o qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant de pagament de la quota d’inscripció. La persona inscrita haurà d’imprimir el resguard de la seva inscripció i presentar-lo, juntament amb el DNI, en el moment de retirar la seva samarreta-dorsal.

3.4. La inscripció dóna dret a:

1. Una plaça per participar a la cursa.

2. Una samarreta marca Asics. L’organització es reserva el dret d’assignar una talla de samarreta per defecte a aquells corredors que no la indiquin en el moment d’inscriure’s i una altra diferent en cas que no en quedessin a l’hora de la recollida.

3. Un dorsal amb xip incorporat.

4. Un seient d’autocar de la tanda corresponent per realitzar el transfer fins a la zona de la sortida.

5. Hidratació a meitat de la carrera i a l'arribada.

6. Assegurança d’accidents esportiva.

7. Cronometratge i resultats.

8. Fotografia i video de cada corredor de l’arribada de la cursa.

3.5. La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, per cap causa, de l’import de la inscripció. L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions de l’esdeveniment que queden exposats en el reglament.

4. RECOLLIDA DE LA BOSSA DEL CORREDOR

4.1. La recollida de la bossa del corredor es podrà fer els dies 26 de novembre i 27 de novembre en la direcció que el corredor hagi marcat en el moment de realitzar la inscripció (no es podrà canviar la direcció de recollida de la bossa del corredor).

4.2. En el cas de què el corredor autoritzi a una altra persona la recollida de la seva bossa del corredor, aquest haurà de presentar el DNI original de la persona inscrita.

4.3. No es lliuraran bosses del corredor el dia de la prova, ni qualsevol altre dia diferent als assenyalats.

4.4. El fet de no retirar el dorsal/xip en els dies establerts significa la renúncia als mateixos i a la participació sense dorsal.

4.5. En el cas de que l’ inscrit no pogui recollir la bossa, podrà designar a un autoritzat, el qual haurà de presentar l’email de confirmació d’inscripció juntament amb el DNI original.

5. XIP - CRONOMETRATGE

5.1. El xip està incorporat en el dorsal i és competència de l’empresa de cronometratge.

5.2. No es podrà participar sense el dorsal/xip.

5.3. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la llista de temps de la prova.

5.6. En aquesta prova no hi haurà guanyadors. Els participants apareixeran en un llistat ordenat alfabèticament amb la seva marca. Per tant, no es lliuraran premis ni hauran guanyadors. L’esperit d’aquesta prova es córrer contra tu mateix.

5.7. Desqualificacions

El servei mèdic de la prova i l’organització tindran facultats per retirar, durant la prova:

1.- Els participants atletes que no tinguin frontal i no portin visible el dorsal.

2.- Els atletes que es trobin en mal estat físic o que no facin el recorregut complet.

6. SERVEI DE GUARDA-ROBA

6.1. Hi haurà servei de guarda-roba a l’arribada (coincideix amb la zona on s’agafen els autocars per realitzar el tranfer). Horaris del guarda-roba: obert 45 minuts abans de la sortida dels primers autocars . Posteriorment no es garantirà el servei de consigna. El guarda-roba estarà obert fins les 23.40h .

6.2. Els atletes hi podran deixar la seva roba i objectes personals. S’haurà de tancar la motxilla entregada i identificar-la amb l’adhesiu i número de dorsal del corredor. En cas contrari, l’organització es reserva el dret a no agafar la bossa pel guarda-roba.

6.3. No s’admetran maletes o bosses que pesin més de 2 kgs.

6.4. Per a retirar la bossa del guarda-roba de la zona de meta s’haurà de presentar el dorsal.

7. AVITUALLAMENTS: Hi haurà avituallament líquid al quilòmetre 5,2 de la cursa i a l’arribada. Així mateix, a l’arribada es disposarà d'avituallament.

8. ASSISTÈNCIA MÈDICA: A la sortida, al quilòmetre 5,2 i a l’arribada hi haurà servei mòbil d’assistència mèdica.

9. VEHICLES: Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els de l’organització. Queden prohibits els vehicles o elements mòbils, de qualsevol tipus, que no pertanyin a l’organització.

10. Qualsevol irregularitat en el control i cronometratge d’un participant a la cursa, podrà suposar-ne la desqualificació automàtica.

11. L’organització no es farà responsable dels danys morals, físics o psíquics que poguessin patir els participants i/o tercers espectadors durant la cursa.

12. Qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta per l’organització in situ. El fet de participar a la cursa pressuposa acceptar aquestes normes i/o reglamentacions, així com acceptar les resolucions preses per l’organització en els casos que no hagin tingut en compte les normes esmentades.

13. Mitjançant la inscripció a la La Nocturna de Collserola, i en compliment de la Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD), s’informa que les dades personals dels participants a la cursa, incloses les dades derivades dels resultats de la competició, seran incorporades en un fitxer de dades personals responsabilitat de l’Associació Amics pel Running Urbà, domiciliada al carrer Entença 236, 1r 2º, de Barcelona (08029), també seran cedides a l’empresa Asics Iberia S.L. i seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació a la cursa i de caràcter comercial. A títol enunciatiu: organització de la cursa; inscripció dels corredors; gestió de l’entrega de dorsals i chips de cronometratge; gestió de l’assegurança pels corredors; publicació de les marques realitzades; facturació.

Les dades personals sol-licitades són necessàries per participar a la cursa. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes anteriorment senyalats, no podrà participar a la proba.

El participant dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals vinculades al resultat de la competició, així com la seva imatge obtinguda de fotografies o vídeos que es puguin realitzar durant la celebració de la cursa, es publiquin a qualsevol mitjà publicitari on-line i off-line (inclosos revista, webs i xarxes socials) titularitat de l’Associació Amics pel Running Urbà al algun dels seus patrocinadors o col.laboradors, sense perjudici del dret de cancel.lació.

S’ha contractat una assegurança d’accidents pels participants, en conseqüència amb la inscripció a la cursa es dona el consentiment a la cessió de les seves dades personals identificatives a la companyia d’assegurances amb la finalitat d’oferir-li la assistència necessària en cas d’accident durant la cursa.

14. La inscripció implica haber llegit, entés i adquirit el compromís que a continuació s'exposa: "Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l'esdeveniment pogués derivar-se, a la organització, patrocinadors comercials o sponsors, empleats i resta d'organitzadors."

15. L’acceptació d’aquest reglament suposa també el compromís i el respecte el medi ambient i la fauna i flora del Parc Natural de Collserola abans, durant i després de la prova. El participant que no respecti la normativa del Parc serà desqualificat.